E P L

Wczytywanie

Kim jesteśmy
Stowarzyszenie EuropejskaPL
ul. Rusznikarska 14/25a, 31-272 Kraków
KRS 0000984326, NIP 9452259244, REGON 522666806

Adres naszej strony internetowej to: https://europejskapl.org.

Strona służy wyłącznie celom statutowym Stowarzyszenia EuropejskaPL.

Wszystkie zasoby użytkowane przez stronę https://europejskapl.org, a także informacje przesyłane poprzez formularze są szyfrowane (HTTPS).

Polityka Prywatności strony europejskapl.org

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z wpłatami darowizn. Dane będą przekazywane za pośrednictwem internetu (formularz internetowy).

2. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie EuropejskaPL, ul. Rusznikarska 14/25a, 31-272 Kraków, nazywane dalej Administratorem

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@europejskapl.org

4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:

– przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem;
– adekwatnie gromadzone do celów statutowych i komunikacji z tym związanej;
– przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników strony europejskapl.org oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

7. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników dane osobowe, w celu: relizacji wpłat darowizn, wypełniania formularzy, udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego, wysyłki newsletterów, wiadomości email, w zakresie:

– imię i nazwisko
– adres do korespondencji
– adres e-mail
– numer telefonu

8. Dane osobowe użytkowników strony europejskapl.org nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim.

9. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi strony europejskapl.org. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych.

10. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 8 powyżej użytkownik strony europejskapl.org powinien skontaktować się korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego w formularzu kontaktowym, kontaktując się na kontakt@europejskapl.org

11. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

– poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje,
– poprzez gromadzenie plików “cookies”

12. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.

13. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego funkcjonowania formularza internetowego. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.

14. W ramach europejskapl.org stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”

– sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
– stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.

15. Na stronie europejskapl.org mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.

16. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności dotyczącej strony europejskapl.org, co może zostać spowodowane przez ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój strony. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.

Działamy z energią