E P L

Wczytywanie

Kim jesteśmy?

Europejska PL to społeczność skupiająca przedsiębiorców, samorządowców oraz ludzi związanymi z sektorem non-profit, którzy łączą siły w celu budowania nowoczesnej Polski i silnej, zjednoczonej Europy. Dzielimy się naszym doświadczeniem, wartościami oraz proeuropejskim podejściem, aby wprowadzać pozytywne zmiany i dążyć do Polski Przyszłości w Bezpiecznej i Zjednoczonej Europie.
Razem pracujemy na rzecz rozwoju gospodarczego, edukacji, ochrony środowiska, kultury i innowacji, aby zapewnić naszym obywatelom godne życie i przyszłość.

Nasze cele:

Marzymy o Polsce Przyszłości w bezpiecznej Europie. Jednak nie chcemy być jednymi z tych, którzy na marzeniach poprzestali. Chcemy promować wartości, które uważamy za ważne i edukować, dzieląc się naszą wiedzą i doświadczeniem z innymi. Jednocześnie chcemy się sami uczyć i rozwijać, czerpiąc od innych, w szczególności od jak najliczniejszych partnerów do rozmowy i dyskusji. Dlatego podejmujemy się działać na rzecz:

 • rozwoju świadomej i dojrzałej demokracji w Polsce,
 • rozwoju świadomości i tożsamości europejskiej,
 • konsolidacji Polski z Unią Europejską, wskazując na brak sprzeczności między tożsamością polską i europejską,
 • edukacji ekonomicznej polskiego społeczeństwa,
 • rozwoju systemu opieki zdrowotnej i ubezpieczeń społecznych opartych na jednolitym systemie europejskim,
 • ochrony środowiska naturalnego,
 • dywersyfikacji i zabezpieczenia źródeł dostaw paliw i energii w Europie.

Nasze cele sięgają ponadto. Chcemy być zmianą, której, jak wierzymy, wszystkie Polki i wszyscy Polacy potrzebujemy.

Zamierzamy je realizować poprzez:

 • opiniowanie uchwał władz samorządowych oraz działalności legislacyjnej władz centralnych,
 • angażowanie Obywateli w konsultacje społeczne,
 • działalność lobbingową w Sejmie i Senacie RP,
 • współpracę z innymi stowarzyszeniami, organizacjami i środowiskami, którzy podzielają, choćby częściowo, naszą wizję Polski Przyszłości,
 • dzielenie się wiedzą, pomysłami i prowadzenie innych działań typowego think-tanku,
 • docelowo: udział w wyborach – tak samorządowych jak i na szczeblu centralnym.

Nasze postulaty:

Ambitne są nie tylko nasze cele, ale też odważnie definiujemy tę konieczną zmianę. Oto nasze najważniejsze postulaty:

 • Konstytucja Europejska. Polski nie da się wymazać z Europy. Uważamy, że powinno to działać także w drugą stronę, dlatego postulujemy wpisanie do Konstytucji RP członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
 • Demokratyczne Państwo Prawa. Wierzymy, że ostatnie lata pokazały nam wagę takich wartości jak demokracja czy praworządność. Otwarcie odpowiadamy się za tworzeniem Państwa opartego na wartościach demokratycznych i europejskich.
 • Naród suwerenem nie tylko w Konstytucji. Państwo musi pamiętać, że nie istnieje bez swoich obywateli. Zależy nam więc, aby Państwo funkcjonowało w takiej strukturze, która będzie przyjazna Obywatelom, czytelna dla Obywateli i zachęcająca do aktywności obywatelskiej.
 • Fundusze Europejskie dla Obywateli. Nasze biznesowe doświadczenia wskazują, że im więcej pośredników tym większa strata, a mniejsza efektywność. Postulujemy takie zorganizowanie zarządzania środkami unijnymi, aby trafiały one bezpośrednio do Obywateli.
 • Polska w strefie Euro. Opowiadamy się za przyjęciem waluty Euro. Staramy się patrzeć długoterminowo i widzimy, że jest to najlepszy sposób ochrony wartości polskiego kapitału oraz uniknięcia nadmiernej inflacji.
 • Proste podatki. System podatkowy powinien być prosty i uczciwy, tak, aby umożliwiać szybki rozwój polskich przedsiębiorstw, nie nakładać do Polki i Polaków nadmiernych obciążeń, a jednocześnie zapewniać skuteczny przychód do budżetu Państwa przy możliwości ograniczenia kosztów związanych z działalnością urzędów skarbowych.
 • Europejskie Ubezpieczenie. Wierzymy w Europę bez barier, dlatego chcemy zlikwidować jedno z ostatnich rzeczywistych ograniczeń stojących przez Obywatelami UE. Chcemy działać na rzecz stworzenia jednolitego europejskiego systemu opieki medycznej i ubezpieczeń społecznych polegających na swobodnym wyborze każdej europejskiej instytucji ubezpieczeniowej.
 • Europejski Standard Opieki Zdrowotnej. Równość w Europie wymaga równego dostępu do opieki zdrowotnej, stąd wielką wagę przykładamy do podniesienia poziomu opieki medycznej do oferowanego w krajach Unii Europejskiej oraz refundacji w ramach ubezpieczenia wszelkich dostępnych metod leczenia, w szczególności leków zatwierdzonych przez Europejską Agencję Medyczną.
 • Emerytura stażowa. Postulujemy ujednolicenie systemu emerytalnego poprzez wprowadzenie możliwości przechodzenia na emeryturę po przepracowaniu 40 lat bez względu na wiek i płeć.
 • Czyste Środowisko dla nas i przyszłych pokoleń. Zamierzamy walczyć o przyjęcie skutecznego systemu ochrony środowiska naturalnego i klimatu poprzez masowe i powszechne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) finansowanych z funduszy europejskich i państwowych. Będziemy także postulować wykorzystanie wodoru jako paliwa przyszłości które ma zastąpić inne paliwa kopalne.

Do tego potrzebujemy Twojej pomocy, zajrzyj do zakładki: DOŁĄCZ

 

Do pobrania

 

Działamy z energią